รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมตามแนวจิตตปัญญาศึกษา

-
เฉลี่ย 0.00
หมวดหมู่ : การศึกษา (Education)

หน่วยที่ 1 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมตามแนวจิตตปัญญาศึกษา

Open Close
มีเนื้อหาการเรียนรู้ทั้งหมด 11 เนื้อหา ดังนี้
1.
คำนำ มีผู้เข้าอ่าน (219)
2.
สารบัญ มีผู้เข้าอ่าน (219)
3.
บทที่ 1 มีผู้เข้าอ่าน (239)
4.
บทที่ 2 มีผู้เข้าอ่าน (204)
5.
บทที่ 3 มีผู้เข้าอ่าน (237)
6.
บทที่ 4 มีผู้เข้าอ่าน (191)
7.
บทที่ 5 มีผู้เข้าอ่าน (191)
8.
บทที่ 6 มีผู้เข้าอ่าน (228)
9.
บทที่ 7 มีผู้เข้าอ่าน (213)
10.
บทที่ 8 มีผู้เข้าอ่าน (212)
11.
ประวัติผู้แต่ง มีผู้เข้าอ่าน (214)